شنبه, 15 آذر 1399
  • ساعت : ۱۵:۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ 
بازدید از سایت شركت فولاد سنگان خراسان
بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل و مدیر عامل شرکت صنایع آهن و فولاد توس به همراه هیات همراه از سایت شرکت فولاد سنگان خراسان

بازدید مدیر عامل هلدینگ شرکت فولاد متیل مهندس رضیعی و مدیر عامل شرکت صنایع آهن و فولاد توس مهندس اخباری به همراه هیات همراه از سایت شرکت فولاد سنگان خراسان به منظور بررسی امکانات آن مجموعه و مذاکره جهت گسترش همکاری های فی مابین گروه هلدینگ فولاد متیل و  شرکت فولاد سنگان خراسان و رسیدن به اهداف و شاخص های مطلوب و مورد انتظار شرکت فولاد مبارکه اصفهان . 

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0